onsdag 15 december 2010

Lucka 15: The Catcher in the Rye

The Catcher in the Rye (eller Räddaren i nöden som den heter på svenska) är en sådan bok som nästan 60 år efter att den gavs ut för första gången fortsätter att påverka sin samtid.

Boken behandlar teman som tonårsuppror, sex och ångest över att växa upp. Många jag har diskuterat boken med berättar att de läste och fann tröst i berättelsen om 17-årige Holden Caulfield, som lämnar sin internatskola och tillbringar tre händelserika dygn i New York, när de själva befann sig i samma ålder som J.D. Salingers protagonist.

Min egen relation till The Catcher in the Rye började inte förrän jag var 21 och läste den för första gången. För mig ligger bokens storhet i att J.D. Salinger, genom Holden Caulfield, lyckas skriva om bokens tema på ett sätt som ger den en allmängiltighet.

För även om vi aldrig har levt i Holden Caulfields värld i 40-talets New York, så känner vi igen oss i hans känslor, hans sökande efter en identitet och hans existentiella ångest i insikten att barndomen är ett stadium i våra liv som obönhörligen övergår i vuxenlivet.

Trots att romanen snart fyller 60 år fortsätter den vara kontroversiell i sitt hemland. Fortfarande finns det personer som vill förbjuda att den används i undervisningen i skolorna. Fast de flesta av förbudsivrarna verkar vara ovetande om vad boken handlar, de är mest upprörda för att boken innehåller svärord och sex samt att Holden Caulfield anses lära barn att  vara uppstudsiga mot sina föräldrar och andra vuxna.

Dagens citat: "These people are being just like Holden... They are trying to be catchers in the rye." (Läraren Shelley Keller-Gage när skolstyrelsen i hennes lilla stad i Kansas förbjöd henne från att använda The Catcher in the Rye i undervisningen.)

"What really knocks me out is a book that, when you're all done reading it, you wish the author that wrote it was a terrific friend of yours and you could call him up on the phone whenever you felt like it. That doesn't happen much, though." (Holden Caulfield)

Inga kommentarer: