söndag 9 december 2012

Lucka 9: Holden Caulfield

"If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it, if you want to know the truth."

J.D. Salingers antihjälte Holden Caulfield är en märklig karaktär. Jag gillar honom inte, jag är faktiskt ganska övertygad att om vi träffats hade det nog varit en gemensam antipati mellan oss. Fast han fascinerar mig.

Hans rebelliska anda och fullkomliga brist på aktning för världen får mig att fastna. Jag kan känna igen i mig i hans förakt för vad han kallar "phonies, det vill säga ytliga, pretentiösa hycklare. Och mitt inre tonårsjag kan definitivt identifiera sig med den stora ensamhet Holden känner.

Inga kommentarer: