onsdag 19 december 2012

Lucka 19: Roger Bernhusen de Sars

"Hela morgonen hade hans nåd varit vid ovanligt gott lynne, pratat, skrattat och småsjungit så falskt, som det rätt gärna var möjligt. Klockan halv ett hade han som vanligt gått till sängs. Men sömnen hade varit långt från god, störd av elaka drömmar. Och uppvaknandet hade varit förfärligt. Hans nåd var tydligen fullständigt bragt ur fattningen."

Att vara bragt ur fattningen tycks visserligen vara friherre Roger Bernhusen de Sars normaltillstånd. Han är en 65-årig kolerisk adelsman med ett stort bekymmer. Hur han ska utforma sitt testamente och hur det kommer att mottas av släkten. Främst då hans grälsjuka och bördsmedvetna syster änkedomprostinnan Julia Hyltenius.

Friherre Bernhusen de Sars testamentära bekymmer ingår i den myllrande svit av Bergslags- och Wadköpingsromaner som är Hjalmar Bergmans signum. Ett universum som tycks vara befolkat av koleriska gubbar och bördsmedvetna tanter.

Fast Roger Bernhusen de Sars tillhör nog en av Bergmans mer dråpliga karaktärer, men lyteskomiken till trots är det ändå en människa av kött och blod vi får träffa. Och trots sin samhällsställning vågar tänja på de sociala spelreglerna och rucka på klassamhällets benhårda normer.

Inga kommentarer: