måndag 17 december 2012

Lucka 17: Guy Montag

"Monday burn Millay, Wednesday Whitman, Friday Faulkner, burn 'em to ashes, then burn the ashes. That's our official slogan."

Oscar Werner som Guy Montag i
filmatiseringen från 1966.
Guy Montag är en brandman, men i den dystopiska framtid han bor i betyder det inte att han bekämpar eld. Hans arbete består i att starta bränder, men inte vilka bränder som helst. Montag och hans kollegor bränner böcker eftersom att äga sådana är ett lagbrott.

Montag börjar dock bli nyfiken på vad som står i alla de böcker som bränns och när en gammal dam hellre bränner sig levande än att leva utan böcker börjar han på allvar ifrågasätta det samhälle han lever i och dess rädsla för det tryckta ordet.

Fast det är inte lätt uppvaknande för Guy Montag som slits mellan sin lojalitet till regimen och nödvändigheten att bevara världslitteraturen åt mänskligheten. En handling som innebär ett explicit uppror mot regminen och dess förtryck av sina egna medborgare.

Inga kommentarer: