fredag 14 december 2012

Lucka 14: Calliope "Cal" Stephanides

"Jag har fötts två gånger: först som liten flicka en anmärkningsvärt smogfri januaridag i Detroit 1960, och sedan på nytt som tonårspojke i ett undersökningsrum inte långt från Petoskey i Michigan i augusti 1974."

Hermafroditos och Calliope. Två
av Jeffrey Eugenides inspirationskällor
från den grekiska antiken.
Calliope föds med oklar könsidentitet och så föräldrarna bestämmer sig för att uppfostra Cal som flicka. Förhoppningen är att det ska få henne att identifiera sig med det kvinnliga könet och förbli kvinna under resten av sitt liv.

Fast det dröjer inte många år innan Cal upptäcker att något känns fel. Hon försöker vara en duktig flicka, men det går inte vilket leder fram till hennes andra födelse. Ovanpå alla hennes funderingar kring sin könstillhörighet kastas hon in i 60-talets amerikanska medborgarrättskamp.

Calliope/Cal är en oerhört fascinerande och viktig karaktär. Hennes kamp och sökande efter en identitet som på samma gång är både hennes egen och hör samman med hennes och familjens grekiska rötter.

Inga kommentarer: