fredag 30 september 2011

September - Snabbversionen

Då var september månad avklarad och trots svag läslusta så känner jag mig ändå nöjd med månaden. Detta var också en månad då mitt bokrecenserande för Skånskan tog fart. Tre böcker levererades på kort tid, två har lästs och en recension har skrivits. Återkommer när de har publicerats.

Dessutom återknöt jag kontakten med galaxen långt, långt borta när jag läste om serien om Rogue Squadron. Mest för att jag behövde läsa något som gick snabbt och lätt, krävde minimal koncentration och hade hög igenkänningsfaktor.

Facit för augusti blev följande:
* Sex lästa böcker, varav en antologi och fem romaner.
* Sammanlagt sidantal blev 2 156.
* Två böcker lästes på svenska, fyra på engelska.
* En har svenska som originalspråk, resten har engelska.

Och här kommer listan:
* Fragment av Marilyn Monroe
* Adonis av Jens Liljestrand
* X-Wing: Rogue Squadron av Michael A. Stackpole
* X-Wing: Wedge's Gamble av Michael A. Stackpole
* X-Wing: The Krytos Trap av Michael A. Stackpole
* X-Wing: The Bacta War av Michael A. Stackpole

Inga kommentarer: