söndag 22 december 2013

Lucka 22: Minnets betydelse och inflytande

"Minnet, vårt minne är en förunderlig sak – nyckfullt, opålitligt, skämtsamt, illfundigt, pinsamt, försvagande, tröstande men framför allt – oumbärligt. Vi lever genom minnet, vi lever i minnet, ingenting sätter vi – och det med rätta – så högt som ett gott minne. Hon är vår dagliga oumbärliga tjänarinna och hon blir vår härskarinna. Sviker minnet, träder slumpen strax i kraft. Man lever nyckfullt, man har saker och ting på känn. Nå ja, ibland går det ju bra även på det sättet."

Bok: Clownen Jac
Författare: Hjalmar Bergman (1883-1931)
Utgivningsår: 1930
Läs också: Hans nåds testamente (1910), Markurells i Wadköping (1919), Farmor och vår Herre (1921)
Om författaren: Hjalmar Bergman dog på ett hotellrum i Berlin. Då var han en bruten man, märkt av ett långvarigt morfin- och alkoholmissbruk. Efter sig lämnade han ett författarskap som jag räknar till ett av Sveriges främsta. Hans Bergslagen-romaner med centrum i det fiktiva Wadköping är skarpsynta analyser av hans egna samtid. Hjalmar Bergman hann också med en kort karriär som manusförfattare i Hollywood.

Inga kommentarer: