onsdag 2 januari 2013

Recension: Oligarkerna av Claes Ericson

När Sovjetunionen och dess system kollapsade i början av 1990-talet inleddes omfattande privatiseringar och gav i förlängningen upphov till de så kallade oligarkerna. Mäktiga kapitalister som inte bara dominerade det ryska näringslivet utan i många fall också få den lagstiftning de behövde för att fortsätta tillskansa sig ytterligare rikedomar.

Jag blev positivt överraskad av Oligarkerna när jag läste den, främst för att den visade sig vara mycket mer ambitiös än vad mina fördomar sa mig när jag först såg boken. Jag trodde att det mest skulle vara en serie biografiska reportage om olika oligarker, deras spektakulära upptåg och överdrivna lyxkonsumtion.

Fast Oligarkerna visade sig vara mer Dokument Utifrån än Lifestyles of the Rich and Famous. Claes Ericson bygger en rejäl historisk grund för sin undersökning och reder noggrant ut hur Ryssland kunde skapa sina oligarker.

Claes Ericson visar hur den politiska och ekonomiska makten har gått hand i hand under den post-sovjetiska eran i rysk historia. Men också hur dessa makter har gått i klinch med varandra när deras intressen hamnat på kollisionskurs.

Insprängt genom hela boken finns små avsnitt med presentationer av de viktigaste aktörerna och företeelserna under de två årtionde boken täcker. Dessutom avslutar Claes Ericson med en översikt av Rysslands och Sovjetunionens historia fram till Gorbatjovs reformer på 80-talet.

Oligarkerna är en mycket intressant bok och visar upp en bild av det nya Ryssland som växt fram sedan Sovjetsystemets kollaps. Och täcker inte bara det kapitalistiska experimentet Ryssland gått genom utan även det politiska under Jeltsin och Putin.

Inga kommentarer: