söndag 6 januari 2013

Recension:
Karl Knutsson - En biografi av Dick Harrison

Karl Knutsson innehar en unik position i svensk historia. Han är den ende som har varit kung av Sverige vid tre separata tillfällen. Trots detta lyckades han inte skapa en bestående dynasti eller ens för den delen innefattas i den nationella mytens pantheon. Hans minne överskuggas av de efterföljande Sturarna, men allra främst av Gustav Vasa.

Det innebär dock inte att vi bör glömma bort honom. För Karl Knutsson var en av det svenska 1400-talets mest dominanta och inflytelserika personer. Med sin machiavelliska förmåga och sitt väloljade propagandamaskineri var han en kraft att räkna med oavsett om han satt på den svenska tronen eller för tillfället befann sig i exil.

Dick Harrison
Foto: Anette Rasmusson
Dick Harrisons biografi om just denne man är ett mastodontverk där historikern tar ett helhetsgrepp på både personen, den tid och det samhälle Karl Knutsson verkade i. Det är en omfattande och välskriven biografi som ger en heltäckande bild av det konfliktfyllda och kaosdrabbade Norden under 1400-talet.

Att Dick Harrison är otroligt fascinerad av sin huvudperson lyser genom utan att han för den delen åstadkommer en obalanserad biografi. Författaren lyckas också med konststycket att inte överväldiga läsaren med för mycket information utan har gjort ett omsorgsfullt urval ur de tillgängliga källorna.

Ständigt närvarande i texten är också källkritiken. Dick Harrison ställer hela tiden källorna mot varandra och diskuterar varför den ena är mer pålitlig än den andra. I fall där det kanske bara finns en källa så värderas dess individuella tillförlitlighet öppet i texten.

För den som är intresserad av svensk historia är denna biografi given läsning. Fast jag tror de flesta skulle ha behållning av boken om Karl Knutsson. Mycket tack vare Dick Harrisons engagerande prosa och vetenskapliga förhållningssätt. Detta är ingen dussinbiografi skriven av någon populärhistoriska dilettant.

Inga kommentarer: