tisdag 11 september 2012

Roth versus Wikipedia

Nyligen upptäckte den amerikanske författaren Philip Roth att Wikipedia-artikeln om hans roman The Human Stain innehöll flera stora faktafel. Bland annat hade Wikipedia-skribenterna misstagit sig på vad som var Philip Roths inspiration till romanen.

När Roth kontaktade sajten och bad dem rätta faktafelen fick han till svar att visserligen är författaren själv det slutgiltiga auktoriteten gällande litterära verk, men att de behövde ytterligare källor på att det blivit fel innan de kunde ändra. Philip Roth skriver själv om incidenten i The New Yorker.

Hela denna incident är i grund och botten lite fnissframkallande, men framförallt är den intressant. Dels väcker den frågor vem som utgör den verkliga auktoriteten gällande romaner. Kan ett litterärt verk bli så stort, omtalat och tolkat att det får ett eget liv bortom författarens intentioner och bevekelsegrunder?

Dels pekar den på ett systemfel hos Wikipedia. För kravet på fler källor än bara en persons, dock extremt auktoritativa, utsaga bygger ju i grunden på en vilja att artiklarna på sajten ska vara så korrekta som möjligt. Det råkade bara slå lite fel i det här fallet.

Nu finns det ändå säkert tar denna incident som intäkt för att helt avfärda Wikipedia. Det är däremot helt fel. Jag är själv en flitig läsare (och länkare) till sajtens artiklar. Det man hela tiden måste vara medveten gällande Wikipedia är hur innehållet genereras. Att skribenterna är människor som kan göra fel och har sina egna agendor.

Fast just medvetenheten om detta gör att Wikipedias artiklar ständigt granskas och rättas. För övrigt kan jag tillägga att artikeln om The Human Stain numera citerar Roth direkt på vad som var hans inspiration för romanen plus att det följs av ett stycke om just att det tidigare stod fel. Vilket annat uppslagsverk är så öppna med sina misstag?

Inga kommentarer: