måndag 31 januari 2011

Januari – Snabbversionen

En månad av 2011 har gått och jag har kommit i gång för fullt med både läsande och bloggande. En sak jag har börjat med är att anteckna alla böcker jag läser. Förutom titel och författare skriver jag ner saker som språk, förlag och vilket datum de lästes ut.

Ytterligare en sak jag ska börja med är att göra små sammanfattningar av varje månad och då även publicera månadens lista på utlästa böcker.

Facit för januari 2011 blev följande:
* Sex lästa böcker, varav två romaner och fyra novellsamlingar.
* Sammanlagt sidantal blev 2354.
* Fem av böckerna lästes på svenska, en på engelska.
* Två av böckerna har engelska som originalspråk, de övriga fyra har svenska, italienska, spanska samt franska som originalspråk.

Och här kommer listan:
* 2666 av Roberto Bolaño

Dagens citat: "Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested." (Francis Bacon)

"When I read a book I seem to read it with my eyes only, but now and then I come across a passage, perhaps only a phrase, which has a meaning for me, and it becomes part of me." (W. Somerset Maugham)

"There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written." (Oscar Wilde)

Fotnot: Vissa av böckerna påbörjades i december, men jag räknar de till januari eftersom det var då jag läste ut dem. Misstänker att i slutändan så jämnar det nog ut sig. Det brukar det ju göra.

Inga kommentarer: