måndag 3 december 2012

Lucka 3: Hari Seldon

"The man rose. He was old and almost bald and he walked with a limp, but his eyes were very bright and blue.
He said, "I am Hari Seldon," an instant before Gaal's befuddled brain placed the face alongside the memory of the many times he had seen it in pictures."

Hari Seldon är i Isaac Asimovs Stiftelsetrilogi nästan en gudomlighet. Hans plan har utvecklats för att leda mänskligheten genom tusen år lång tid av politiskt och samhälleligt kaos. Och galaxens befolkning följer omedvetet planen som Seldon har konstruerat genom sin psykohistoria. En vetenskap som med hjälp av avancerad matematik kan förutse mänsklighetens framtid.

En tanke slog mig när jag är framme vid min tredje karaktär. Det är att jag tycks finna intelligenta karaktärer särskilt minnesvärda. Men det är inte bara Hari Seldons intelligens som lockar. Hans ödmjukhet, ihärdighet och sociala patos som gör honom till en riktigt minnesvärd karaktär.

Av alla de karaktärer Isaac Asimov skapade så sägs det att det var just Hari Seldon han identifierade sig mest med. Det är lätt att förstå varför.

Inga kommentarer: